dissabte, 20 de gener de 2018

Treballs de recerca 2018: Proposta didàctica per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les fraccions

En el meu treball de recerca es presenta una proposta didàctica per tal d’ensenyar i aprendre les fraccions especialment dirigida al Cicle Superior de Primària.

Per començar, es va fer una recerca de diferents conceptes bàsics de les fraccions com la història i les seves propietats matemàtiques. També es van buscar diferents aspectes didàctics per ajudar-nos a realitzar la unitat: el currículum de matemàtiques de Primària, les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic que han d’assolir els alumnes un cop acabada aquesta etapa i les dificultats que generalment presenten els alumnes en treballar amb les fraccions. A més a més, va ser recolzat d’algunes propostes que ja s’havien fet anteriorment i les connexions de les fraccions amb els diferents conceptes.

Un cop feta aquesta recerca, es va començar a treballar amb la realització de la unitat didàctica. Aquesta unitat es va dirigir especialment a resoldre les dificultats que s’havia buscat que generalment tenen els alumnes quan treballen amb les fraccions. Va consistir en diferents activitats que inclouen gràfics visuals, rectes numèriques o algunes activitats manuals que intenten que s’entenguin millor els diferents aspectes relacionats amb els nombres fraccionaris.

Finalment, es va presentar aquesta unitat a un grup d’alumnes de cinquè de Primària de l’escola  i es varen analitzar els diferents resultats.


Podeu veure un blog complementari al treball creat per mi mateixa:Ariadna A.C., alumna de 2n de Batxillerat