dissabte, 2 de febrer de 2019

Treballs de recerca 2019: Neuromàrqueting, la clau del consum.

El neuromàrqueting és una disciplina del màrqueting que analitza els processos cerebrals, recolzant-se en la neurociència per conèixer les motivacions de les persones a l’hora de prendre decisions i així aprofitar aquesta informació per promoure la compra d’un determinat producte. 

Aquest tipus d’estudi de mercat va aparèixer quan el màrqueting va incorporar la neurociència per entendre millor les decisions de compra dels consumidors i d’aquesta manera aprofiten les tècniques d’anàlisi d’imatges, com la Ressonància Magnètica Funcional o l‟Electroencefalograma, per obtenir informació sobre processos mentals que no percebem de manera conscient. 

Aquestes tècniques permeten veure com i on s’activa el cervell davant de cada estímul per saber quins són els millors atributs d’un producte i què és el que genera més acceptació en els consumidors.

Però, el que realment empeny el nostre cervell a prendre la decisió de compra és la raó o són les emocions?Andrea A.T., alumna de 2n de Batxillerat