divendres, 19 de gener de 2018

Treballs de recerca 2018: l'Alzheimer

El meu treball de recerca tracta de la malaltia de l’Alzheimer. He decidit investigar aquesta malaltia, ja que des de sempre, m’ha cridat molt l’atenció el funcionament del cervell i sobretot, com pot arribar a deteriorar-se fins arribar a un punt on una persona és incapaç de fer qualsevol cosa sense una ajuda farmacològica.

L’objectiu principal d’aquest treball és saber si en un futur, aquesta malaltia es podrà mantenir estable o si podrà ser curada.

He dividit el meu treball en tres parts: primer de tot, he fet una petita introducció on explico els aspectos principals de l’Alzheimer, tant físics com genètics i tot seguit, m’endinso en explicar la seva evolució i els tractaments més innovadors. Per acabar, explico l’impacte que té avui en dia en tot el món i a més a més, he pogut fer dues entrevistes per poder saber com és conviure amb una persona amb aquesta malaltia i he realitzat un blog amb les notícies del moment:


Amb l’elaboració d’aquest treball, he pogut saber que gràcies als avenços de la medicina, es podrán fer més investigacions per poder tractar aquesta malaltia. 

Ariadna P.M., alumna de 2n de Batxillerat