diumenge, 21 de gener de 2018

Treballs de recerca 2018: Les nanopartícules aplicades al càncer

Aquest treball tracta sobre els possibles efectes de l’encapsulació de fàrmacs en nanopartícules sobre els tumors. He triat aquest estudi, ja que el meu objectiu és treballar en la recerca biomèdica i perquè els mètodes actuals per tractar el càncer no són idonis.

El treball està dividit en dues parts. En la primera, podeu trobar una introducció teòrica del càncer i els tractaments tradicionals, què són les nanopartícules i els seus possibles efectes sobre les cèl·lules canceroses. A més, tracto el cisplatí i la doxorrubicina, dos fàrmacs utilitzats en experiments amb nanopartícules. En la segona part es troba el resultat de la meva assistència en l’Institut de Biomedicina i Biotecnologia de l’UAB. Per tant, hi ha les diferents pràctiques al laboratori, com l’encapsulació del polímer PLGA i els fàrmacs i la seva internalització en les cèl·lules canceroses. 


Segons les pràctiques, es creu que les nanopartícules poden ser un possible tractament pel càncer, ja que poden viatjar pel nostre cos i alliberar els fàrmacs només en les cèl·lules tumorals. 

Finalment, podeu trobar més informació sobre aquest tema en la meva pàgina web:


Mariona M.H.,alumna de 2n de Batxillerat