diumenge, 19 de febrer de 2017

PAU 2017

Davant les notícies de les darreres setmanes i els canvis apuntats a les PAU per a aquest curs, us deixo aquí el text que el Consell Interuniversitari de Catalunya - Oficina d'accés a la Universitat ens ha fet arribar i que explica com queden definitivament les PAU.

"La prova tindrà dues fases. Una obligatòria per a l’accés a la universitat, que és la fase general i una altra de voluntària per apujar la nota, que correspon a la fase específica. 

A la fase general, obligatòria si es vol accedir a la universitat, els alumnes s’hauran
d’examinar, com fins ara, de 5 matèries.

D’aquestes, quatre són matèries generals de batxillerat: 

 Llengua catalana i literatura.
 Llengua castellana i literatura.
 Llengua estrangera.
 Història o Història de la filosofia, a triar una d’elles. 

La cinquena matèria és una de les matèries comunes d’opció. Per tant, independentment del batxillerat cursat, els alumnes poden triar entre:  

 Llatí 
 Matemàtiques 
 Matemàtiques aplicades a les ciències socials
 Història i fonaments de les arts / Història de l’art 


Pel que fa a la fase específica, que és de caràcter voluntari, els alumnes poden triar, com fins ara, com a màxim tres matèries. Aquestes matèries són: 

 Anàlisi musical
 Biologia
 Ciències de la terra
 Cultura audiovisual 
 Dibuix artístic
 Dibuix tècnic
 Disseny 
 Economia d’empresa
 Electrotècnia
 Física
 Geografia 
 Grec 
 Història de l’art 
 Literatura castellana
 Literatura catalana
 Llatí
 Matemàtiques
 Matemàtiques aplicades a les ciències socials
 Química
 Tecnologia industrial 

Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre i quan no hagin estat triades a la fase general.

Pel que fa a les ponderacions, tampoc no canvien les assignatures que poden ser triades per a la ponderació de la fase específica, podent-se usar les mateixes que els anys anteriors, incloses les que ara són comunes d’opció. És a dir, la matèria examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre i quan la qualificació sigui igual o superior a 5, com a la resta de matèries de fase específica.

Com fins ara, les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat. 

Pel que fa a les matèries, l’estructura, el contingut i els criteris d’avaluació aplicats a la convocatòria 2017, seran els mateixos que en convocatòries anteriors.

Quant a les novetats normatives de la llengua catalana, en l’accés a la universitat s’aplicarà la transitorietat de quatre anys tal i com ha previst l’Institut d’Estudis Catalans."