divendres, 8 de gener de 2016

Treballs de recerca 2015-2016

La teràpia fàgica com alternativa al tractament amb antibiòtics

Els antibiòtics han estat un bon mètode per a la cura de malalties causades pels bacteris. Des que Fleming va descobrir la Penicil·lina, s’han inserit al camp mèdic, agrícola i ramader molts productes contra els bacteris. Ara bé, són avui dia una bona opció els antibiòtics? La resistència dels bacteris als antibiòtics provoca que ressorgeixin estudis com els de la fagoteràpia. Aquesta tècnica utilitza un tipus de virus que infecten els bacteris provocant la seva mort.

El meu treball, doncs, tracta de valorar quin dels dos mètodes (fagoteràpia o antibiòtics) és més eficient contra els bacteris. La hipòtesi de treball, fonamentada en l’optimisme científic, és que aquesta alternativa (la fagoteràpia) és més eficient que els antibiòtics. Tu què creus?

La memòria del treball es vertebra en dos marcs. D’una banda, en el marc teòric apareixen els conceptes d’antibiòtics i resistència, microorganismes, i fagoteràpia. D’altra banda, el marc pràctic és aquell que determina la validesa o no de la meva hipòtesi inicial, realitzat en els laboratoris de la Universitat Autònoma de Barcelona com a motiu del Programa Argó.Pau Marjalizo. 2n de Batxillerat.