dissabte, 16 de gener de 2016

Treballs de recerca 2015-2016


INFLUÈNCIA DE LES XARXES SOCIALS AVUI DIA

El meu treball de recerca tracta de la influència que tenen les xarxes socials actualment. El motiu pel qual he escollit aquest treball és perquè penso que és un tema actual ja que gairebé tothom avui en dia té xarxes socials i interessant perquè hi ha molta falta d’informació sobre el tema. Crec que hi ha molts mites sobre aquestes que no són del tot veritat i que fa falta molta més formació sobre l’ús de les xarxes socials.


El treball està dividit en dues parts. Una part en la qual s’explica l’origen de les xarxes socials i  les diverses tipologies. Es fa referència a les xarxes socials més actuals i les que són més utilitzades pels joves. I una altra part, que és un treball de camp de com afecten i influencien les xarxes socials avui en dia. En aquesta darrera part és pot veure d’una manera molt més visual mitjançant enquestes i gràfiques com és aquesta influència. 

Elisabeth Sancho. 2n de Batxillerat.