dissabte, 16 de gener de 2016

Treballs de recerca 2015-2016

Trisomies cromosòmiques més freqüents en la població

El meu treball de recerca porta per títol “Trisomies cromosòmiques més freqüents en la població” i és per aquest motiu que m’he centrat sobretot en la investigació d’aquestes anomalies: síndrome de Down, síndrome d’Edwards i síndrome de Patau. 

Per tal de poder explicar en què consisteixen i quins són els trets principals, he hagut de recopilar informació que ajudi a entendre tot el llenguatge utilitzat en aquest apartat. Així doncs, he desenvolupat una part teòrica que engloba conceptes com: l’organització del material genètic en el nostre organisme, les mutacions cromosòmiques, la incidència a nivell social etc. Per últim, he complementat tot el conjunt teòric amb un treball de camp realitzat als laboratoris de l’ UAB. Durant l’estada, vaig tenir l’oportunitat de conèixer el procediment emprat en la realització de cariotips amb la finalitat d’analitzar els cromosomes i determinar possibles anomalies. 

En general, ha resultat ser una experiència increïble que m’ha permès enriquir-me des del punt de vista acadèmic.

Erika van Veen Romero. 2n de Batxillerat.