dissabte, 14 de gener de 2017

Treballs de recerca 2007: Del Crac al "Crash"


On va néixer la crisi de la qual estem sortint? Quines van ser les causes? N’hi havia precedents? 

Aquestes i moltes altres preguntes són les que em vaig fer per escollir el tema del meu treball de recerca. Així doncs aquest té com a punt de partida la crisi econòmica recent que ha afectat a mig món en tots els seus àmbits.

A més, he fet una ullada al passat, concretament als voltants de 1929 per saber quines coincidències hi ha amb aquell devastador Crac de Wall Street i l’actualitat  i si all llarg del temps s’ha tingut en compte que aquesta situació tan nociva per l’economia mundial es podia repetir. 

D’aquesta manera el meu treball consta de diversos blocs com són la part històrica amb tots els fets de ambdues crisis, una comparativa entre aquestes i com a part pràctica, una predicció de futur de com serà, si n’hi ha, la propera gran crisi econòmica a partir de dades actuals contrastades i les conclusions de les comparatives. 

Finalment, també he fet un blog, delcracalcrash.blogspot.com amb fonts d’informació, vídeos i molt més relacionat amb el tema. Enric G., alumne de 2n de Batxillerat.