dimecres, 25 de gener de 2017

Treballs de recerca 2017: El Maresme desconegut.

El meu treball de recerca parteix de la creació d'una ruta turística amb l'objectiu de conèixer de primera el mà el món del turisme i els serveis que ofereix.  La tria d'aquest tema respon al meu interès amb tot allò que té a veure amb l'àmbit turístic, ja que en un futur m'agradaria treballar en aquest sector.

El treball es divideix en dos parts: la primera teòrica on explico la història del Maresme. La segona és la part pràctica, en la qual he creat una ruta pel Maresme destinada a gent jove i de mitjana edat. Vaig començar fent un formulari on-line que vaig fer arribar a 100 persones diferents i així poder crear la base d'una ruta amb una clientela potencial. Després vaig contactar amb els ajuntaments per veure quin material turístic teníen i vaig elaborar una ruta donant resposta a les peticions dels possibles clients.

Després de la realització d'aquest projecte he pogut concloure que el Maresme, tot i ser una comarca molt propera a un nucli urbà com és Barcelona, és un gran desconegut pel que fa a la part de la cultura i l'arquitectura, ja que molta gent el coneix bàsicament per les seves platges i el seu turisme de sol i platja.

Tot aquest treball es troba plasmat a una pàgina web en tres idiomes diferents accessible per internet: https://sites.google.com/view/treball-de-recerca-yaiza

Aquest treball i la seva realització m'ha suposat un repte, ja que mai havia fet una ruta ni cap cosa relacionada amb aquest àmbit. M'ha ajudat a introduirme al món del turisme, en el qual m'agradaria estudiar i, posteriorment, treballar.


Yaiza P.C., alumna de 2n de Batxillerat.