dimecres, 25 de gener de 2017

Treballs de recerca 2017: Trastorns alimentaris

El meu treball tracta dels trastorns alimentaris. Principalment parla dels dos trastorns més freqüents: l’anorèxia i la bulímia. Vaig escollir aquest tema ja que tenia interès per conèixer més coses sobre aquests tipus de trastorns.

El treball està estructurat en dues parts fonamentals: la part teòrica i la part pràctica. En la part teòrica s’expliquen les prevalences, les causes, les conseqüències, les diferents característiques i el tractament que correspon a cada un dels trastorns, explicats des d’un punt de vista més aviat psicològic, tot i que també s’explica la part biològica d’ambdós trastorns. Com a part pràctica vaig realitzar una entrevista amb una treballadora d’un centre especialitzat en aquest tipus de trastorns.

Per una banda, fer aquest treball m’ha ajudat a respondre qüestions que em plantejava molt abans de començar la recerca d’informació i de realitzar l’entrevista. Aquest primer apropament al món de la salut m’ha permès conèixer aspectes mèdics, científics i emocionals molt presents en la societat. He complert, doncs, més enllà dels objectius plantejats a l’inici del treball i he superat amb escreix les meves expectatives. Personalment, ho considero una experiència que m’ha servit per enriquir-me de coneixements, els quals m’han ajudat a adonar-me que el món de la salut és de debò al que vull dedicar-me professionalment.


Sara N., alumna de 2n de Batxillerat.