dimarts, 24 de gener de 2017

Treballs de recerca 20017: El moviment Punk

El meu treball tracta sobre el moviment punk a Espanya. He escollit aquest treball ja que és un tema que m'agrada i m'ha semblat interessant per a fer un treball extens. La meva idea de treball era de fer un estudi sobre els punks a Espanya analitzant la seva manera de pensar, la vestimenta que porten i esbrinar que és el punk. 

Com a part pràctica del treball he fet un video amb tres cançons i diverses fotos algunes de les quals les vaig fer jo o amics i d'altres les vaig recollir a casals o les vaig buscar per  internet. 

Com a conclusió d'aquest treball m'he adonat que el punk és una manera de buscar una alternativa a l'opressió del sistema, a part he entès que el punk és violència juvenil però violència raonada i que és un estil musical lligat a una actitud. Al conèixer a punks he pogut observar que no és una fase passatgera juvenil sinó que és per a tota la vida i m'ha fascinat la negació que té a vendre's i la força que té aquest contramoviment antimoda.
Pol X., alumne de 2n de Batxillerat.