dijous, 1 de febrer de 2018

Treballs de recerca 2018: Crisis ? What Crisis?

Crisis ? What Crisis? És el títol del meu treball de recerca de batxillerat. Vaig escollir aquest títol per dos raons: en primer lloc resumeix el comportament d’aquells que van ser responsables del crash immobiliari i del pensament de moltes persones i, en segon lloc, perquè és el títol d’un àlbum d’un grup de rock anglès.

Aquest és un treball que parla de la crisi immobiliària del 2008 a Espanya. He dividit el treball en diferents punts: perquè s’inicia la crisi, quines són les causes que la provoquen, com es va desenvolupar a Espanya, les seves conseqüències i quin parany ha deixat en la societat espanyola nou anys després tot i que sembla que està remetent.

Les fonts del treball han sigut llibres com La Crisis Ninja y otros misterios de la economia actual de Leopoldo Abadia, El Vicio del Ladrillo: la cultura de un modelo productivo de Lluis Pellicer, entre d’altres llibres. També he consultat en pàgines web, he fet una recopilació d’articles de La Vanguardia de l’apartat d’economia del 2016 al 2017 que he comentat en el meu treball.

La meva part pràctica s’ha basat en aquests articles de La Vanguardia i en una entrevista a la regidora del Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé.

Pel que fa al contingut del meu treball el puc resumir en: una irresponsabilitat per part dels bancs a l’hora de donar crèdits i hipoteques sense control i desmesuradament, aquest comportament creditici va comportar que moltes persones tinguessin accés a uns diners que no aconseguirien mai ja que vivien per sobre de les seves possibilitats. Una altre conclusió és si podem extreure alguna cosa positiva d’aquesta crisi: si tindrem més precaució per evitar una altre crisi, si els bancs seran més responsables, si el sistema financer tornarà els ajuts rebuts... entre d’altres qüestions.

Un altre punt important del meu treball ha sigut l’estudi de diferents llibres en diferents moments: abans de la crisi, durant la crisi i després de la crisi i veure si els autors que van fer prediccions d’aquesta crisi han encertat o no i comprovar si les premonicions dels autors enmig de la crisi han sigut correctes.

Aquest ha sigut un treball que m’ha agradat fer, tot i que he hagut de fer  una síntesi i una recerca apropiada degut a la quantitat d’informació que hi ha d’aquest tema.


Pol R.B.,alumne de 2n de Batxillerat