dijous, 1 de febrer de 2018

Treballs de recerca 2018:La Nova Generació Social


Com han influït els smartphones i les xarxes socials a la societat?

He triat aquest tema perquè sóc un gran fan de la companyia Apple, un usuari bastant actiu a la xarxa social d’Instagram i volia aprofundir més en la relació que han tingut amb la societat les xarxes socials i els telèfons mòbils.

L’objectiu principal del treball és analitzar l’impacte social dels “smartphones”, en especial l’iPhone i la seva incidència en el desenvolupament de les xarxes socials.

El treball l’he dividit en tres parts: a la primera part he tractat l’evolució de l’iPhone des del seu naixement, l’any 2007, fins la darrera versió d’aquest any 2017 (10è aniversari);a la segona part he analitzat la relació entre l’ ”smartphone” i les xarxes socials, en especial Instagram; la darrera i tercera part ha estat un cas pràctic, relacionat amb la segona part, que ha consistit en veure quina repercussió social pot tenir una imatge feta amb un iPhone i estesa per internet mitjançant una xarxa social com Instagram.

Com a conclusions podem extreure, pel que fa a l’iPhone, que l’aparició dels “smartphones van revolucionar la manera en què les persones es comuniquen entre elles. Gràcies a la comunicació immediata i personal o grupal que proporcionen han ajudat molt en aquest tema.

Els “smartphones” han revolucionat l’accés immediat a internet, han ajudar a la població a obtenir informació de forma immediata i, per tant, han servit com a font de coneixement.
També han permès tenir un aparell multi funcions que inclou diverses funcionalitats en un únic dispositiu.

Un cop feta la part pràctica podem concloure que una fotografia sol ser vista pels seguidors d’un usuari. Per tant, té un ressò limitat. Encara això si es vol aconseguir ressò a una xarxa social com Instagram es molt útil la utilització de hashtags perquè així pots formar part d’un grup més gran de gent que no pas només els teus seguidors.

És encara més útil utilitzar el sistema de promocions que facilita la mateixa xarxa previ pagament, ja que una fotografia amb aquest mecanisme pot assolir des de 1500 visualitzacions assegurades fins a 55 milions de visualitzacions depenent el preu pagat (des de 2€ fins a 1.000.000€).

Vicenç G.S., alumne de 2n de Batxillerat