dilluns, 30 de gener de 2017

Treballs de recerca 2017: Deeping into the ethology of sea lions

El meu treball tracta de l'etologia dels lleons marins, concretament dels lleons marins de Califòrnia. Aquest treball el vaig realitzar juntament amb el Zoo de Barcelona. Vaig escollir aquest tema perquè vull estudiar veterinària i em va semblar un tema molt interessant. Els meus objectius principal eren aprofundir els meus coneixements en el mètode científic i comprovar si les hipòtesis plantejades es verificaven o no.

Vaig dividir el meu treball en tres parts. La primera part està centrada en l'etologia i les principals característiques dels lleons marins, en especial els lleons marins de Califòrnia. A la segona part vaig incloure el treball de camp, és a dir vaig presentar els individus del zoo, la Biña i la Trintje, un plànol de les instal·lacions, les pautes de comportament, les hipòtesis i la comprovació d'aquestes. I per últim en els annexes, vaig afegir articles, dues entrevistes i les taules de registre on apuntava els moviments que feien i a quina zona de les instal·lacions és trobaven. A partir de les taules de registre vaig extreure les dades i a partir d'aquestes vaig poder comprovar les hipòtesis.  Totes les meves hipòtesis van quedar confirmades i la conclusió d'aquest treball és que les lleones marines observades tenen un comportament molt fixat.

Per acabar de complementar el meu treball vaig obrir un compte de Twitter en el qual vaig trobar molta informació, fotografies, vídeos i vaig poder realitzar una entrevista a una veterinària de Califòrnia. Aquest és el link del compte de Twitter: https://twitter.com/sealions2016?s=08


Maria T., alumna de 2n de Batxillerat.