dissabte, 16 de març de 2019

Treballs de recerca 2019: Del mar a la taula


El meu treball de recerca neix del meu interès inicial per la cuina i gastronomia. 

He volgut aprendre i donar a conèixer tot el procés de la mar a la taula. 

Conèixer les tècniques de pesca tradicionals utilitzades en l'actualitat a Catalunya, fent visites als ports pesquers i sortides a l'alta mar amb pescadors professionals.

I la posterior comercialització dels productes que ens dóna la mar, tant en venda a l'engròs (Llotges i Mercabarna) i la venda al detall i posant exemples verídics i viscuts en primera persona juntament amb professionals del sector en ambdós casos. 

I per finalitzar el treball, he ensenyat el procés de manipulació del producte en el món de la restauració i com treure-li profit en les cuines de les nostres llars, mostrant-vos un vídeo recepta pròpia elaborant un plat típic mariner de la nostra terra.
Oriol R.E., alumne de 2n de Batxillerat

dimarts, 12 de març de 2019

Treballs de recerca 2019: Disseny i Programació d’un “Tower Defence” amb Unity


El meu treball de recerca es basa en dissenyar i programar un videojoc amb Unity.

Els meus objectius van ser, introduir-me en el llenguatge de programació, utilitzant com a eina el motor de videojocs multi plataforma “Unity”, que utilitza els llenguatges C, C++ y C#, informar-me de com funciona el programa i amb aquesta informació crear un videojoc.

Ja que el temps que disposava per realitzar el treball és limitat, vaig arribar a la conclusió que aprendre a programar amb cap i ulls era un objectiu gairebé impossible o que m’ocuparia tot el temps del treball. És per això que vaig considerar millor opció utilitzar una eina que em facilités el treball per crear un videojoc.

Vaig pensar que faria un videojoc del tipus “Tower Defence” o “TD. Els Tower Defence són un subgènere dels videojocs d’estratègia en temps real. L’objectiu del joc acostuma a ser impedir que les unitats enemigues no creuin el mapa mitjançant torres que les ataquin al passar.


Ivan G.R., alumne de 2n de Batxillerat

Treballs de recerca 2019: BEEXTEND


Els productes “de disseny”, ja siguin mobles, làmpades, estufes, miralls, etc., no són aquells que sempre ens hem imaginat bonics, moderns o elegants, sinó que són tots aquells que es produeixen industrialment, independentment de la seva aparença.
L’objectiu principal del treball va ser posar-me a la pell d’un dissenyador industrial, inventant o millorant un objecte ja existent, esbossant-lo i dissenyant-lo des de zero per així simular tot el procés de desenvolupament d’un producte des de la gestació de la idea fins a la construcció del prototip.
El resultat va ser un cubell però em vaig adonar que la vertadera importància del treball no era aquest, sinó el material del qual està fet, el cartó de niu d’abella extensible.
D’aquesta manera va néixer BEEXTEND, una proposta d’empresa basada en aquest material i que inclouria un gran catàleg encara per dissenyar. A més, encaixaria amb el corrent simplista i minimalista actual, tot començant amb BEEBUCKET com el seu primer producte.


Ramon R.B., alumne de 2n de Batxillerat


Treballs de recerca 2019: Psicologia dels colors


La psicologia dels colors és un camp d’estudi que està dirigit a analitzar com percebem i com ens comportem davant dels diferents colors, així com les emocions que ens aporten  i què susciten en nosaltres aquestes tonalitats.

L’estudi del color ha despertat al llarg de la història molts estudis. Tracta d’un factor de la naturalesa, que no deixa de sorprendre, i que no acaba d’encaixar molt amb la ciència.

Els colors són elements de la nostra vida diària, des de que naixem comencem a reconèixer el món a partir de colors. La seva identificació és una de les primeres coses que ens ensenyen des de molt petits, i escollim un color com a preferit i amb el que ens agrada identificar-nos i comencem a crear personalitats.

Els colors tenen significat i no són universals, ja que el seu ús i simbolisme canvien segons les cultures.


Shaima S.P., alumna de 2n de Batxillerat


Treballs de recerca 2019:Hàbitat i biodiversitat a les algues marines


In this project I will try to demonstrate that marine algae, which are part of any marine ecosystem, are essential for the organisms and animals that inhabit this ecosystem. 

I'm going to catch different species of algae in different seas to see how many organisms and what type there are in the algae, to prove that depending on the type of algae, colour, weight, size and shape, there might be more organisms inhabiting in one algae than in another. I will also investigate the different ways in which, depending on the species, algae can be used in industries such as food industry and pharmaceuticals.

I went to the Cantabric sea and caught two algae of one species with three different species, and I followed the same process in the Mediterranean sea. Then I counted the organisms that were caught with the algae through a microscope to classify them so that I could compare the results between the different algae.


Froilán C.P., alumne de 2n de Baxtillerat


diumenge, 10 de març de 2019

Treballs de recerca 2019: S'hagués pogut evitar la Segona Guerra Mundial?

El tema del meu Treball de Recerca és la Segona Guerra mundial i el meu objectiu ha estat intentar descobrir si es podria haver evitat o pel contrari hagués succeït igual. 

He escollit aquest tema per què de petit sempre m’ha interessat la història i específicament la Segona Guerra mundial.

Per poder fer aquest treball l’he dividit en quatre parts: la primera un resum dels fets més importants de la Segona Guerra mundial; la segona part ens trobem amb les conseqüències  de la Segona Guerra mundial; la tercera part s’aprofundeix en els cinc fets mes transcendentals segons el meu criteri i a la quarta part es desenvolupa la meva part pràctica del treball, on he fet una llista dels factors que podrien haver evitat la Segona Guerra mundial i dels que no, cadascun dels factors s’explica i s’argumenta amb la intenció d’acabar establint una conclusió que doni resposta a l’objectiu inicial del treball.

Finalment, amb aquest treball m’agradaria pensar que, tant debò, els polítics i les persones aprenguessin de la història per evitar repetir fets com la Segona Guerra Mundial.


Joel C.P., alumne de 2n de Batxillerat.


Treballs de recerca 2019: Ús de drogues d’abús entre la població infanto-juvenil.


Els joves d’avui en dia tenen un fàcil accés a les drogues com el tenen per l música, l’Internet o la roba. 

És per això que aquest treball està centrat en l’estudi ESTUDES, que recull l’ús de drogues entre joves de tota Espanya. 

Per entendre les drogues s’ha de saber què és un neurotransmissor, per tant, es parla d’ells i també es fa una classificació de les drogues, explicant els símptomes i efectes dels diferents grups. I per últim es parla sobre les noves tendències en el món de les drogues com la submissió química o el “chemsex”.

També és important recalcar que és important que el joves tinguin la major informació possible d’aquest tema, que aquest va ser un dels motius pel qual es va escollir aquest tema.


Anna C.G., alumna de 2n de Batxillerat