dimecres, 30 de desembre de 2015

Treball de Recerca 2015-2016

La implantació de la tecnologia a les aules 

El meu treball de recerca comença amb una part teòrica, tot explicant quina era la influència de la tecnologia en el passat, quan no hi havia presència d’aparells tecnològics a les classes. He explicat també com es poden desenvolupar les classes en el present, una vegada ja s’han instaurat les tecnologies a les aules. Per últim, una hipòtesi sobre que ens podrà portar el futur. 

També he realitzat una enquesta al professorat de l’escola i una altra als alumnes de Batxillerat, per tal de poder tenir ambdues opinions, saber si els agrada o no els nous mètodes d’ensenyament i contrastar els parers. 

La darrera part del meu treball és la pràctica, que està constituïda per una classe que vaig realitzar a 2n de primària. Allà vaig comprovar com els/les alumnes es manejaven amb els ordinadors en una activitat que jo mateix vaig dissenyar amb el programa JClic. D’altra banda, també els vaig proporcionar una fitxa tradicional. Mentre la meitat de la classe feia una tasca, l’altra feia la inversa, i després vam canviar. D’aquesta manera, vaig poder comparar els dos mètodes, tot esmentant quin dels dos camins ajudava més l’alumne/a en el procés d’aprenentatge. 

Els resultats de la pràctica i de la recerca en general van ser molt satisfactoris a nivell de treball i també a nivell personal.

Marc Oliva. 2n de Batxillerat