diumenge, 10 de març de 2019

Treballs de recerca 2019: S'hagués pogut evitar la Segona Guerra Mundial?

El tema del meu Treball de Recerca és la Segona Guerra mundial i el meu objectiu ha estat intentar descobrir si es podria haver evitat o pel contrari hagués succeït igual. 

He escollit aquest tema per què de petit sempre m’ha interessat la història i específicament la Segona Guerra mundial.

Per poder fer aquest treball l’he dividit en quatre parts: la primera un resum dels fets més importants de la Segona Guerra mundial; la segona part ens trobem amb les conseqüències  de la Segona Guerra mundial; la tercera part s’aprofundeix en els cinc fets mes transcendentals segons el meu criteri i a la quarta part es desenvolupa la meva part pràctica del treball, on he fet una llista dels factors que podrien haver evitat la Segona Guerra mundial i dels que no, cadascun dels factors s’explica i s’argumenta amb la intenció d’acabar establint una conclusió que doni resposta a l’objectiu inicial del treball.

Finalment, amb aquest treball m’agradaria pensar que, tant debò, els polítics i les persones aprenguessin de la història per evitar repetir fets com la Segona Guerra Mundial.


Joel C.P., alumne de 2n de Batxillerat.