dimarts, 12 de març de 2019

Treballs de recerca 2019: BEEXTEND


Els productes “de disseny”, ja siguin mobles, làmpades, estufes, miralls, etc., no són aquells que sempre ens hem imaginat bonics, moderns o elegants, sinó que són tots aquells que es produeixen industrialment, independentment de la seva aparença.
L’objectiu principal del treball va ser posar-me a la pell d’un dissenyador industrial, inventant o millorant un objecte ja existent, esbossant-lo i dissenyant-lo des de zero per així simular tot el procés de desenvolupament d’un producte des de la gestació de la idea fins a la construcció del prototip.
El resultat va ser un cubell però em vaig adonar que la vertadera importància del treball no era aquest, sinó el material del qual està fet, el cartó de niu d’abella extensible.
D’aquesta manera va néixer BEEXTEND, una proposta d’empresa basada en aquest material i que inclouria un gran catàleg encara per dissenyar. A més, encaixaria amb el corrent simplista i minimalista actual, tot començant amb BEEBUCKET com el seu primer producte.


Ramon R.B., alumne de 2n de Batxillerat