dimarts, 12 de març de 2019

Treballs de recerca 2019: Disseny i Programació d’un “Tower Defence” amb Unity


El meu treball de recerca es basa en dissenyar i programar un videojoc amb Unity.

Els meus objectius van ser, introduir-me en el llenguatge de programació, utilitzant com a eina el motor de videojocs multi plataforma “Unity”, que utilitza els llenguatges C, C++ y C#, informar-me de com funciona el programa i amb aquesta informació crear un videojoc.

Ja que el temps que disposava per realitzar el treball és limitat, vaig arribar a la conclusió que aprendre a programar amb cap i ulls era un objectiu gairebé impossible o que m’ocuparia tot el temps del treball. És per això que vaig considerar millor opció utilitzar una eina que em facilités el treball per crear un videojoc.

Vaig pensar que faria un videojoc del tipus “Tower Defence” o “TD. Els Tower Defence són un subgènere dels videojocs d’estratègia en temps real. L’objectiu del joc acostuma a ser impedir que les unitats enemigues no creuin el mapa mitjançant torres que les ataquin al passar.


Ivan G.R., alumne de 2n de Batxillerat