dimecres, 27 de setembre de 2017

PAU 2018: canvis a les PAU 2018


Canvis a les PAU 2018

La Secretaria d'Universitats  i Recerca de la Generalitat de Catalunya ens ha fet arribar un comunicat amb els canvis previstos per a les PAU de 2018:
  • La matèria de Filosofia deixa de ser matèria comuna a les PAU. Fins ara, els alumnes podien triar entre examinar-se de Filosofia o Història. Ara tots els alumnes hauran de fer Història d'Espanya a la part comuna.
  • Així doncs, la matèria de Filosofia passa a ser a les PAU una matèria específica i serà ponderable per a l'accés a un nombre de graus de les branques d'Arts i Humanitats i de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Pels que vulguin cursar graus d'Arquitectura hi ha canvis a les ponderacions:  Fonaments de les Arts, Història de l'Art i Dibuix Artístic tindran una ponderació de 0,2; Cultura Audiovisual i Geografia de 0,1; i queden suprimides les ponderacions de Biologia, Electrotècnia i Química.

Les PAU de 2018 queden doncs així:

  • Part Comuna: l'alumne/a s'examinarà de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua estranger i Història. a més haurà de triar una matèria comuna d'opció entre: Fonaments de les Arts, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Llatí.
  • La part específica queda com fins ara: serà voluntària per a tots els perfils d'estudiants i servirà per apujar nota.