dijous, 8 d’octubre de 2015

Com presentar un indret literari...

Com ja sabeu, una opció molt llaminera per arrodonir un bona nota a les assignatures de Literatura universal i de Català és la feina voluntària. Avui em centraré en la popular Referents literaris al carrer.

"Literatura al carrer... Espais urbanístics dedicats a la temàtica literària: autors, obres, moviments, personatges..."

Com a referents de carrer entenc tant carrers, com passatges, com places, com avingudes, etc. que puguem trobar al nomenclator de la ciutat de Barcelona.

No entraria en aquest nucli temàtic de què parlo la font de la Caputxeta vermella del pg. Sant Joan o el bust de Narcís Oller a la plaça que du el seu nom però, òbviament, els comptaria com a referents literaris (fonts i escultures pas surten al nomenclator).

Enguany, he obert dues opcions:

Opció a. Amb una apujada de nota de +0,1p per referent presentat (fins a 2p), en el cas que es presenti (i alerta que si no és pas així no els tindré en compte) de la següent manera: dins d'una carpeta (parlo de presentar-lo en un llapis de memòria) el nom de la qual ha de ser el nom del carrer i entre parèntesis el nom de l'alumne,

p.e. Eiximenis, c. (Company)

hi he de trobar tres arxius:

una foto .jpg en què aparegui la placa en què resti identificat el nom del carrer;


una foto .jpg en què aparegui l'alumne amb la placa de la foto anterior
i un document Word .doc o .docx en què hi hagi la foto de la placa (sense alumne) i seguidament la informació trobada al nomenclator (incloent-hi el districte), una imatge del plànol en què resti situat el referent i un parell d'obres esmentades si el referent és un escriptor.


(foto placa carrer)

Fra Francesc d'Eiximenis (Girona, 1327 - Perpinyà, 1409). Escriptor i franciscà menor. Representant de la literatura política, social i costumista catalana.

Districte: Sant Andreu

Obra: Lo Crestià

Situació al plànol:
Casuística: què passa si el referent és de fora de Barcelona? El nom de la carpeta ha d'incloure la població, i en el cas que la població pas tingui nomenclator, s'ha de cercar-ne la informació a una altra banda. En aquest cas com és de fora de Barcelona, apujarà la nota +0,2p

Opció b. (apuja +0,2p) Exactament igual que l'opció anterior però en comptes de presentar-lo en una carpeta dins d'un llapis de memòria, s'ha de `presentar fent servir el Google Maps. És a dir, heu de situar el punt del referent al mapa i aconseguir que clicant-lo en surti, a banda de la informació demanada a l'opció a, la foto del referent a què ens estem referint.

Com presentar el referent? Compartir el mapa amb mi.

Mostra: literatura al carrer (cerqueu-hi Eiximenis)

Apunts: Com crear un mapa personalitzat, tutorial maps (un de molts)

I, com sempre, si hi ha cap dubte, feu-me'l saber...