dilluns, 27 de març de 2017

Repte matemàtic CCSS

Imagineu que cada una de les lletres de la imatge inferior són recipients que podeu anar omplint amb un líquid. La gràfica mostra com varia l'alçada del líquid assolit en funció del temps que aneu omplint el recipient amb el líquid d'una de les lletres. Quina creieu que seria la lletra descrita en la gràfica? Per  què? ÀNIMS!!!!!