dimecres, 7 de desembre de 2016

PAU 2017

Ens ha arribat informació de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) per al 2017  de part del Departament d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Proves d'accés a la universitat 2017

Les proves d'accés a la universitat de l'any 2017, seran els dies 13, 14 i 15 de juny de 2017 i 5, 6 i 7 de setembre de 2017.


NOVETAT

A partir de l'any 2017 la prova d'aptitud personal (PAP) per accedir als graus d'educació infantil i primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, consistirà en 2 exàmens:

  • Competència comunicativa i raonament crític
  • Competència logicomatemàtica

Per a la convocatòria ordinària, la prova tindrà lloc el dia 17 de juny de 2017.

Aquesta prova substitueix la PAP que ha estat vigent des del curs 2014-2015. 

Podeu trobar més informació  en aquest enllaç.


Aquí teniu el model d'examen de Competència comunicativa i pensament crític.


I el model d'examen de competència logicomatemàtica.