divendres, 13 d’abril de 2018

PAU 2018: horari de les Proves d'Accés a la Universitat

TRIBUNAL ORDINARI
Horari
Dia 1
12 de Juny
4 de setembre
Dia 2
13 de Juny
5 de setembre
Dia 3
14 de Juny
6 de setembre
08:30-09:00
Comprovació dades alumnes
09:00-10:30
Llengua Castellana i literatura
Història
Física
Geografia
10:30-11:00
Descans
11:00-12:30
Llengua catalana i literatura
Llengua estrangera
Dibuix artístic
Llatí
Matemàtiques
12:30-14:00
Descans
14:00-15:30
Economia de l'empresa
Història de la filosofia
Química
Ciències de la terra i del medi ambient
Fonaments de les arts
Matemàtiques aplicades a les CCSS
Biologia
Cultura audiovisual
Grec
15:30-16:00
Descans
16:00-17:30
Anàlisi musical
Dibuix tècnic
Literatura castellana
Electrotècnia
Història de l'art
Disseny
Literatura catalana
Tecnologia industrial