dijous, 19 de maig de 2016

Setmana solidària

Manifest setmana solidària 19 de maig 2016

Aquest any volem manifestar aquí, públicament, el nostre desig que totes les noies del món tinguin la possibilitat d’anar a l’escola. Cal garantir el dret universal de totes les nenes i els nens del món a l’escolarització.

Les nenes, encara avui dia, no tenen aquest dret en molts països. Serveixi com exemple: Nigèria on hi ha 5 milions i mig de nenes sense escolaritzar, Pakistan amb més de 3 milions i Etiòpia amb més d'1 milió.

Una altra dada que cal destacar és que 31 milions de noies que es troben en edat de cursar els estudis de primària es troben sense escolaritzar en el món. D'aquesta xifra, uns 17 milions de nenes no podran assistir mai a l'escola.

En canvi, hi ha 4 milions menys de nois que no s'escolaritzaran. Ens podríem preguntar per què la xifra de nois és més baixa que no pas la de les noies. Estaríem parlant d'una desigualtat de gènere, ja que no hi ha motius pels quals les noies no puguin anar a l'escola.

Tota aquesta desigualtat té una gran repercussió en el futur d’aquests països.

El dia 11 d'octubre es celebra el Dia Internacional de les nenes. Dia que reivindica la necessitat de treballar pels drets de totes les noies a tot arreu.

L’any 2013 tenia com a lema “Innovar per a l’educació de les noies". I es volia conscienciar i lluitar pel dret de les noies a l’educació.

Cal dir que s’ha avançat molt durant els últims anys, però encara queda molt per fer. A nivell mundial moltes noies encara no gaudeixen d’aquest dret.

Moltes cultures creuen que les noies no han d'anar a l'escola pel simple fet que tenen un paper determinat i diferent que els nois en les seves societats, tasques casi  sempre relacionades amb l’atenció a la llar i la família.

No hauria d’haver feines de nois o de noies. Les feines són de persones.

L’EDUCACIÓ ÉS UN DRET DE TOTHOM, NOIES I NOIS; NOIS I NOIES.

AVUI NOSALTRES VOLEM PRENDRE CONSCIÈNCIA D’AQUESTA SITUACIÓ. I MANIFESTEM EL NOSTRE DESIG I LA NOSTRA VOLUNTAT DE TREBALLAR PEL DRET A L’EDUCACIÓ DE TOTES LES NOIES DEL MÓN.