dimecres, 16 de març de 2016

Repte matemàtic 1r Ciències Març

ABCDE es un pentàgon del pla que té els vèrtexs, en un sistema de coordenades cartesianes rectangulars, en els punts de coordenades enteres A(0, 0), B(11, 0), C(11, 2), D(6, 2) i E(0, 8). El volem dividir en dos polígons d’igual àrea mitjançant una recta de la forma x = k. Calcula el valor de k i comprova que el pots escriure com $$k=a+b\sqrt { c }$$ per a tres nombres enters a, b, c. Indica els valors de a, b, c que corresponen al valor de c més petit possible.