dimarts, 23 de gener de 2018

Treballs de recerca 2018: la societat sobremaquillada.

Em va costar molt triar el treball de recerca pel fet que a l’hora d’escollir el tema em van vindre molts dubtes al cap. Principalment vaig pensar en fer el treball sobre el maquillatge, ja que l’utilitzo diàriament i m’hagués agradat estudiar-lo, però vaig pensar que podia ser molt superficial així que vaig buscar per Internet fins trobar informació que em va fer pensar fins que em vaig fer una pregunta que em va servir com a hipòtesi: vivim en una societat sobremaquillada? 

A partir d‘aquí intentaria explicar la relació que hi ha a la societat entre el maquillatge i la mentida amb l’objectiu de tenir consciència de com és la societat del moment en relació amb el maquillatge i finalment amb el propòsit de fer veure la doble cara de la societat.
El treball consta de quatre parts: principalment, trobem la introducció on explico el perquè he escollit el treball, la hipòtesi, els objectius i el propòsit. Seguidament, la segona part és con comença el treball, el punt de “La societat sobremaquillada”. En aquest punt dono a entendre com es la societat en la qual vivim i en què influeix el maquillatge. A més a més aquí és on es troba la part pràctica del treball. Principalment vaig fer una enquesta per saber què pensava la gent sobre quin podia ser el cànon de bellesa ideal en una dona, seguidament, vaig agafar vuit "influencers" d’Instagram, que serien com els nous models a seguir, i vaig calcular els seus índex de massa corporal amb les mesures proporcionades per Internet. Després, vaig fer una entrevista a tres "influencers" fins arribar a la conclusió de com podia ser la "influencer" perfecta. La tercera part es diu “La infància retallada”. A partir del primer punt explico seguidament com influeix aquesta societat mentidera en els nens petits. Finalment, la última part és la conclusió, on faig una sinopsi del treball.

La conclusió final i més important va ser què la societat en la qual vivim ens amaga les realitats per tal d’agradar a la gent, la mateixa funció que té el maquillatge, tapar imperfeccions per agradar a les persones. Aquesta és doncs la societat mentidera en la qual vivim, una societat sobremaquillada. 

Jessica S.C., alumna de 2n de Batxillerat